ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ (3.5 – 5 χρόνων)

* Μαθαίνουμε να λειτουργούμε σαν μια ομάδα με κοινούς στόχους.
* Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητές του άλλου.
* Εκφραζόμαστε και συζητάμε για τα συναισθήματα μας μαζί με την ομάδα..
* Γινόμαστε πιο κοινωνικοί και ανοιχτοί στις προκλήσεις.
* Μέσα από διαθεματικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τις δεξιότητες τους, με βιωματικές δραστηριότητες και εξορμήσεις, προσεγγίζουμε θέματα και τομείς που μας προετοιμάζουν για το νηπιαγωγείο.